Tarihçemiz

          Müdürlüğümüz, Üniversitemizin Uluyazı Yerleşkesine taşınmasıyla birlikte, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak “Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Şube Müdürlüğü” adı altında faaliyetlerine başlamıştır. Bu isimle, 11 Ekim 2016 tarihine kadar Uluyazı Yerleşkesinde çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerini büyük bir gayret ve özveriyle yürütmüştür.

          Bu tarihe kadar; 5440  adet ( Çam, Sedir, Akçaağaç, Çınar, Mazı vb.) ağaçların ve 21.900 adet (Ardıç, Berberis, Altınçanak, Kızılcık vb.) çalı türlerinin Müdürlüğümüz tarafından dikimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 60.640 metrekarelik bir alan çimlendirilmiş olup, bu alanların sulanması için otomatik sulama sistemi tesis edilmiştir. Bununla beraber bu alanlara 14.000 m3’ lük toprak dolgu ve tesviye işlemi yapılmıştır. Mevsimlik alanlara (1.070m2) da 15.000 adet süs lahanası ve 47.300 adet de kadife bitkisi dikilmiştir. Ayrıca yürüyüş yolları üzerindeki yeşil alanlar (17.000 m2) 99.300 adet sedum türü yerörtücü ile kaplanmıştır.

         Üniversitemiz Senatosunun, 11 Ekim 2016 tarihinde aldığı bir kararla,  Müdürlüğümüzün ismi “Yeşil Alan Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş ve Rektörlüğümüze bağlı bir birim olarak hizmetlerini devam ettirmesine karar verilmiştir. Bu tarihten sonra Müdürlüğümüz aynı gayret ve özveriyle daha da planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmüş ve Çankırı Orman İşletmesi ile yapılan bir protokol ile 3817 adet fidan dikiminin gerçekleşmesini sağlamıştır. 2017 yılı içinde ise; Yeşil Alan Müdürümüz Doç. Dr. B. Cemil BİLGİLİ tarafından hazırlanan peyzaj projesine uygun olarak, Kütüphane bölgesininin etrafında peyzaj çalışması yapılmış olup, toprak taşınması ve tesviye işlemleri müdürlüğümüz işçileri tarafından yapıldıkdan sonra, yine kendi imkanlarımız ile 4067 metrekare ilave çim sahası inşası ve 88 adet muhtelif ağaç (mavi ladin. akçaağaç, dişbudak vb.) dikimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kampüsümüzün girişi ve çevre yolu üzerinde bulunan kavşaklara 54.000 adet mevsimlik tagetes (kadife) çiçegi ile kampüs ortasındaki yürüme yolunun bazı bölümlerine 40.000 adet sedum yerörtücü bitkisi diklimiş, bakımları yapılarak kampüsümüzün bir nebze daha güzelleşmesine katkıda bulunulmuştur.

          Ancak, Yeşil Alan Müdürlüğünün görev ve iş tanımları gereği olarak yapcağı işlerde uyum içinde çalışabilmesi için;  Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 30.10.2017 tarihli ve 26199366/20 sayılı oturumunda aldığı 3 numaralı karar ile Yeşil Alan Müdürlüğümüz, Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bağlanmıştır. 30.10.2017 tarihinden itibaren Müdürlüğümüz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde bir Müdürlük olarak faaliyetlerine devam edecek olup, Başkanlığımızın vizyonu içinde, kendi vizyonunu gerçekleştirmek üzere,  projeli ve planlı çalışmalarına hız vererek, kampüsümüzde daha  yüksek kalitede bir ekolojik çevre oluşturmak  ve kampüsümüzü personel ve öğrencisiyle birlikte daha yaşanabilir bir ortama çevirmek gayretiyle; yeşil alan tesisi,  sulama ve bakım, bitki koruma ve yeşil alan güzelleştirme çalışmalarını sürdürmektedir.