Saha Temizleme Faaliyeti

  1. SAHANIN TEMİZLENMESİ:

1.1 Atıkların Alandan Uzaklaştırılması

Saha temizliği, her türlü toprak işleme ve tesviye işlemleri sırasında çıkan yabani ot, istenmeyen odunsu bitkiler, taş, tuğla, metal, tahta ve benzeri tüm molozlar önce düzenlenen sahanın belli noktalarında toplanarak kümelenecek bu kümeler bekletilmeden, Teknik Sorumlu tarafından, önceden Müdürlüğümüzce belirtilen yere ya da; Peyzaj Mimarının göstereceği atık döküm alanına taşınarak, alandan uzaklaştırılacaktır

1.2 Otsu ve Odunsu Bitkilerden Arındırma

İlk toprak işlemesinden hemen önce, alanda mevcut her türlü yabani ot ile kaldırılması kesinleşmiş çalı ve ağaçlar, el yada makineyle dipten kesilecek, artıklar alan dışına atılacak  kampüs alanı içinde Müdürlüğün uygun göreceği bir yerde depolanacaktır. Korunmasına karar verilen ağaç ve çalılara zarar vermemek koşulu ile alanın yabani otlardan arındırılması işlemi, Peyzaj Mimarının onayı ile bir ot öldürücü ilaç kullanılarak yapılabilir Yüzeysel temizlik sonrası bitkiler sürgün vermeden, toprak işlenerek kökler açığa çıkarılarak, kuruması sağlanacaktır Saz, kamış ve ayrık gibi kökleri derine giden bitkiler teker teker, yeniden sürgün vermeyecek şekilde sökülerek yakılacak ya da uzaklaştırılacaktır

1.3 Taş ve Molozdan Arındırma

Otsu ve odunsu bitkilerin temizlenmesinden sonra ya da bu işlemle birlikte, herhangi bir toprak işlemesine başlamadan önce, proje sahasında mevcut bütün iri taş, çakıl, tuğla, beton parçaları, metal, tahta, moloz ve çöpler toplanarak Müdürlüğün belirleyeceği bir alanda toplatılacak sonra oradan uzaklaştırılacaktır Eğer, Peyzaj Mimarı onaylar ise ile çıkan taş, tuğla, moloz ve beton parçaları; yapısal birimler için alt dolgusu yapılacak yerlere dökülebilecektir


2.  TOPRAĞIN İŞLENMESİ

2.1 Mevcut Üst Toprağın İşlenmesi

İşlenecek sahanın yüzeyi otsu ve odunsu bitkilerden, taş ve molozlardan arındırıldıktan sonra, mevcut üst toprak, kendi ortalama derinliğinin tamamı kadar ya da üst toprağın çok derin olması hallerinde en fazla 20cm derinliğinde bellenecek ya da pullukla sürülecektir Üst toprak işlenirken, bel ya da pulluğun ucu alt toprağa dokunmayacak, alt toprak hiçbir suretle üste çıkmayacak ya da üst toprakla karışmayacaktır Alanda kalmış otsu ve odunsu bitkiler ile daha önce ekili ürün kalıntıları toprağa gömülecek yada, kökleri toprak yüzüne çıkarılarak kurumaları sağlanacaktır Bellenerek yada sürülerek alt-üst edilmiş üst toprak, ucu sivri tırmıklı bir kültivatör, dişli tırmık, diskaro yada bir kaz ayağı ile parçalanarak, tesviyeye uygun, ufalanmış bir yapıya getirilecektir Üst toprağın aşırı ıslaklığı nedeniyle çamur ya da kuruluğundan dolayı alet işlemez sertlikte yada işlendiği zaman çıkan toprak keseklerinin dağılmadan kaldıkları hallerde toprak işlemesi yapılmayacaktır

2.2 Üst Toprağın Bellenmesi

Her türlü yabani ot, taş, moloz, çöp vb maddelerden temizlenmiş üst toprak, 20cm derinliğinde bellenecek, çıkan kesekler kırılacak, ufaltılacak, çıkabilecek yabani otlar ve boyu 5cm` yi geçen taş, metal, tahta vb yabancı maddeler toplanacaktır Belleme işlemi, üst toprak tavında iken yapılacaktır

2.3 Üst Toprağın Çapalanması

Bellenmiş üst toprak el çapası yada çapa makineleri ile yüzeyden çapalanarak en büyüğünün çapı 3cm` yi geçmeyecek şekilde parçalanacak, çıkan yabani ot, taş, çakıl, moloz vb yabancı maddeler tırmıkla ayrılarak sahası dışına atılacaktır Çapalama toprak tavında iken yapılacak, mümkünse çiçek dikim alanlarına elek üstü gübre atılarak toprağa karışması sağlanacaktır