Misyonumuz

Yeşil Alan Müdürlüğümüzün Misyonu:

Üniversitemiz Uluyazı Yerleşkesi ve bağlı yerleşkelerde yeşil alan olarak ayrılan bütün alanlarda;

Yaya yürüme yolları dâhil bahçeler, parklar, ağaçlandırma sahaları ile yeni yeşil alanların yapımı,

Mevcut yeşil alanların ise bakımı, onarım ve korunması ile ilgili tüm hizmetlerin planlı, programlı ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır. Bunula beraber,

Mevcut yeşil alan miktarını artırarak, insanların kendilerini sağlıklı ve mutlu hissedebilecekleri yaşam ortamlarını çoğaltmak,

Bünyesindeki elemanlarını en verimli bir şekilde  organize ve yönlendirmekle  etkili bir yönetim sayesinde,

Üniversitemizdeki yaşam kalitesine katma değer sağlayacak keyifli ortamlar oluşturmaktır.