Mevcut Bitkilerin Korunması

  1. MEVCUT BİTKİLERİN KORUNMASI

Genel olarak, Teknik Sorumlu Müdürlüğün talimatı olmaksızın mevcut hiçbir bitkiyi kesmeyecek ya da söküp alandan uzaklaştırmayacaktır.

7.1 Koruma

Teknik Sorumlu, çalışmalar süresi boyunca, alan içindeki tüm bitkileri kasıtlı ya da kasıtsız her türlü müdahaleye karşı korumak, makine ve araçlara, kök bölgesi sıkışmaları ve yangın için gerekli ve yeterli önlemlerin alınmasından sorumlu olacaktır.

7.2 Budama ve Zedelenme

Teknik Sorumlu, Peyzaj Mimarından önceden izin ya da onay almaksızın mevcut ve yetişmekte olan ağaçlardan dal kesmeyecek, budanmayacak ya da köklerde zedeleye yol açabilecek bir işlem yapmayacaktır.

7.3 Mevcut Bitkilerin Korunması

Teknik Sorumlu; mevcut ağaç, çalı ve çitlerin 30 m` ye kadar çevresine hiçbir toprak, moloz, çöp ya da inşaat malzemesi yığmayacaktır Çalı ve çitlerin 30 m` ye kadar çevresinde ve ağaçların taç izdüşümü içinde ateş yakılmaması için gerekli önlemleri alacaktır Zorunlu hallerde kök bölgesinin zarar görmemesi için koruyucu ahşap kaplama yapılarak önlem alınacaktır.

7.4 Mevcut Çim Sahaların Korunması

Projesinde korunması öngörülmüş mevcut çim sahaların korunmasına özen gösterilecektir. Mevcut çim alanlar, Peyzaj Mimarının onaylayacağı kompoze gübre, yabani ot ilacı, toprak düzenleyici, kum, organik gübre vb. kullanarak mevcut alan ıslah edecektir.

7.5 Hazır Çimen Sökülmesi

Peyzaj Mimarının onaylayacağı iyi nitelikli çim alandan elle ya da onaylanacak kesme makinesi ile köklerin en az 8 cm yüksekliğinde ve en az 30x30 cm boyutlarında muntazam kareler halinde kesilerek kasa yada paletler üzerine yerleştirilecektir Keseklerin yığma yüksekliği 10 m` den fazla olmayacaktır Çim kesekleri asıl yerine 3 gün içinde döşenmeyecekse, gölgedeki bir yere geçici olarak döşenerek koruma altına alınacak ve her gün en az bir kere sulanacaktır.

7.6 Eski ve Yeni Çim Alanların Kaynaşması

Mevcut çim alanlarına bitişik ve devamı olan sahalarda çim ekilirken, toprak işleme işleri mevcut çimenliğin en az 60cm içinde başlayacak ve her iki çim alanın birbirine kaynaşması sağlanacaktır.