Ana Görevlerimiz

Ana Görevlerimiz:

  • Düzenlemesi yapılacak yerlerin peyzaj projelerini hazırlamak veya  hazırlatmak,
  • Yapılacak tüm peyzaj faaliyetlerinin projesine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
  • Onaylanmış her türlü peyzaj planlama, tasarım, projelendirme, uygulama ve yönetimini yaşama geçirmek,
  • Peyzaj düzenlenmesi yapılmış alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmak, revize planlar hazırlayarak yenileşmeyi canlı tutmak,
  • Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanmasında ihtiyaç duyulan malzeme, araç ve gereçleri tespit ve teminini sağlayarak, peyzaj işçilerinin etkili  koordine ve kontrolü ile kısa bir zamanda  uygulamayı gerçekleştirmek,
  • İş ve işçi güvenliğini esas tutmak ve gerekli tedbirler almak suretiyle tüm peyzaj işlemlerini gerçekleştirmektir.