Toprağın Fiziki Yapısının Islahı Ve Verimliliğin Arttırılması

  1. TOPRAĞIN FİZİKİ YAPISININ ISLAHI VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI

    3.1 Toprak Düzenleyicilerle Fiziksel Islah:

    Toprak düzenleyicisi olarak kullanılacak ahır gübresi, çok ağır, yapışkan yada fiziksel yapısı bozuk alt ve üst toprağın, ekim ve dikim işleminden önceki son toprak işleme öncesinde dekara 10 m 3 hesabıyla serilerek, çapa yada kaba dişli tırmıkla toprağa karıştırıldıktan sonra ince tesviyeye geçilecektir İşlenmesi zor, bahçe kültürüne elverişsiz, çok ağır, yapışkan yada fiziksel yapısı bozuk üst toprağın ıslah edilmesi amacıyla toprak düzenleyici maddelerden ahır gübresi dışındakiler, çim ekimi işleminden önceki son toprak işlemesi sırasında dekara 10 m3 hesabı verilerek toprağa eşit olarak karıştırılacaktır İlgili plan ve belgelerinde belirtilen miktar ve oranlarda dere kumu, organik gübre, bitkisel çürüntü, çeşitli ticari isimler altında satılan (torf, vermeculit, bims, perlit) gibi toprak düzenleyici maddeler, tek başlarına yada özel şartnamesinde belirtilmiş oranlarda karıştırılmış olarak toprağa verilecektir Doğu Karadeniz gibi çok yağışlı bölgelerde, toprağa kireç ve potasyum uygulaması, organik gübrelenmeden 2-4 hafta önce yada sonra yapılmalıdır

    3.2 Kimyasal Gübreleme:

    Üst toprağın mineral besin maddelerinden yada bitkisel gelişme için gerekli mikro besinlerden yoksun olması hallerinde, dekara 40 kg hesabıyla N,P,K verilecektir Kimyasal gübreler; projesinde ya da özel şartnamesinde belirtilen yerlere ,belirtilen miktar ve oranlarda verilecektir Kimyasal gübreler üst toprağa, ekim dikim işleminden önceki son toprak işlemesi sırasında (örneğin belleme, çapalama, kaba tesviye işlemlerin biriyle birlikte) verilecek, iyice karışması sağlanacaktır Kimyasal gübrelerin yavaş çözülür olması yada toprakta tutulabilmesi için tercihen çiflik gübresi, kompost yada torfla birlikte verilmesi yararlı olacaktır